Större vattensalamander

Bärkraft.ax har under mars-juni 2024 en kampanj på temat biologisk mångfald och uppmärksammar spännande djur i anslutningen till vattentäkter. Kampanjen börjar med Östersjöns dag.

Relaterat till har det tagits fram ett paket för hur skolorna kan vara delaktiga genom en ämnesövergripande insats genom att t.ex föra samman natur och arter i konst- och färdighetsämnena. Jag fick äran att ta fram mönster för att sy mjukdjur för åk 1-2 eller väskhänge för åk 3-4.

https://www.barkraft.ax/arter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *