Grafisk promenad 2/12

Testar måla med äggoljetempera. Åländsk kallpressad linolja från Överängs Kvarn och ägg från lokala höns, spännande! Inspirerad av Flakas färgskala och grafiska former.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *