A till B – Kommunikation och Navigation

En utställning i samarbete med Ahvaland, Edward Johansson, i båken på Kobba klintar sommaren 2019. Edvard har fokuserat på kommunikation och jag har tryckt sjömärken. Linoleumtryck 46 x 64 cm. Tack till Ahvaland för hjälpen med att trycka namnen på sjömärkena!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *