Gracias por su visita

En utställning med Edward Johansson på Mariehamns stadsbibliotek 25.4 – 26.5.2019. Utställningen är baserad på material insamlat under Artist in residence AADK januari-februari 2019 i Blanca, Spanien. Mina verk är reflektioner kring städers uppbyggnad. Stenarna är samlade under vandringar i bergen i närområdet.

Ingen titel
Blanca
Ojós
Archena
Cieza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *