David Franklin´s off-cuts

df18   df63   df70

df73   df75   df00130

Serien ”David Franklin’s off cuts” är byggd på det som blivit över när han sammanställt sitt fotoalbum. Bland de bitar han skurit bort har jag funderat över hans val och indelat dem i olika teman. I en strävan efter det natursköna, idylliska och vackra lämnas inte mycket plats för lyktstolpar och andra irritationsmoment… Jag vill acceptera och se humorn i det som helst skulle censureras och glömmas bort. David har nu gått över till digitalkamera och det vi ser kan även ses som fragment av passerad tid. Serien består av 84 delar 10 x 15 cm, 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *