Rana Dalmatina – Långbensgroda

Rana Dalmatina
Rana Dalmatina

Inspirerad av boken 101 vardagsfilosofiska experiment bestämmer jag mig för ett perspektivbyte. Om jag vore en långbensgroda skulle jag bygga mig en jordhåla för att överleva vintern. Att gräva är meditativt och intressant, nya lager blottas. Myggen biter mig. Om jag var en groda skulle jag äta upp dem. På våren lämnar långbensgrodan sin håla, kvar finns bara ett avtryck efter en vilande kropp.

Utställning i Utmarken, Öland, i samarbete med Yellowbox, 2016.

DSC09272

Jordhålan
Jordhålan

DSC09295

Tänka själv

tänka själv

Tänka själv, installation i Kattby 2015. Dokumentationen utställd i grupputställning på Fäktargubben. I utställningen fanns även de två röda prickarna som användes i installationen. Print på aluminium 73 x 110 cm.
Think for yourself, installation in Kattby 2015. The documentation exhibited in the group exhibition at Fäktargubben, Mariehamn. In the exhibition was also the two red dots used in the installation. Print on aluminum 73 x 110 cm.

Bilspår i nysnö

dackspor3

dackspor2dackspor1

Bilspår i nysnö, en utställning på motorfordonsbyrån i Mariehamn vintern 2015/2016.

Verken är ett urval av bilder från när jag dokumenterade en parkeringsplats när den första snön föll i Nuuk 2014. Print på canvas 70 x 120 cm, 70 x 60 cm, 70 x 60 cm. 
Car tracks in the snow, an exhibition in Motorfordonsbyrån, Mariehamn 2015/2016 .

The works are a selection of pictures from when I documented a parking lot when the first snow fell in Nuuk, 2014. Print on canvas 70 x 120 cm, 70 x 60 cm, 70 x 60 cm.